اخبار

با حضور مدیران کل زندان ها و مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در برنامه یک شهر ضیافت تفاهم نامه همکاری رد وبدل شد.

2765cdf

با حضور مدیران کل زندان ها و مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان در برنامه یک شهر ضیافت تفاهم نامه همکاری های فرهنگی ، اجتماعی ، قرآنی و مذهبی ...

متن کامل »