خانه / درباره ما / معرفی برنامه

معرفی برنامه

 

1sz02

” یک شهر، ضیافت ” برنامه ای زنده و ترکیبی است که تلاش دارد در سال اقتصاد و فرهنگ، نگاهی فرهنگی به موضوعات متعدد اقتصادی از منظر آیات و روایات اسلامی داشته باشد. یکی از مصادیق این پیوند، استفاده از توان هنری هنرمندان خَیر و نوع دوست شهر و دیار اصفهان و همچنین ظرفیت صنعتگران اصفهانی در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به بهانه ایام ماه مبارک رمضان و از طریق این برنامه است.

در این طرح که با همکاری و هماهنگی کامل ، دادگستری و دادستانی استان و اداره کل زندان های استان ، انجمن حمایت از خانواده نیازمند زندانیان و ستاد دیه استان برنامه ریزی شده است ، هر شب از سه محل حامیان برنامه، فروش آثار هنری هنرمندان و نیز کمک های مردمی ، یک یا تعدادی از زندانیان دیه (جرایم غیرعمد) آزاد شده و در صورت تمایل ، شب بعد در برنامه حضور خواهند یافت.