مراسم معارفه و اهدا پیراهن بازیکنان فولاد سپاهان

 

p-se-01

p-se-02

p-se-03

p-se-06

p-se-07

p-se-09

p-se-10

p-se-11

p-se-05

p-se-28

p-se-08

p-se-04

p-se-24

p-se-25

p-se-26

p-se-12

p-se-14

p-se-13

p-se-30

p-se-29

p-se-15

p-se-16

p-se-17

p-se-18

p-se-19

p-se-20

p-se-21

p-se-22

p-se-23

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پرسش امنیتی *