تشریفات شهر آشوب

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تشریفات شهر آشوب (کیانا) ایده پرداز مجالس شما با بیش از ربع قرن تجربه

………………………………………………………

آدرس :

حد فاصل دروازه شیراز و سه راه حکیم نظامی ، بلوار خانه کارگر ، ساختمان شوکا ، طبقه چهارم ، واحد 4

تلفن :

03136296114  –  09133090028  –  09123130024  –  09131130023

…………………………

تحولی نو در ساختاری آشنا

با مدیریت جدید : شهر آشوب – بابایی