عکس های روز چهارم

عکس

حضور اکبر عبدی در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

  در این برنامه اکبر عبدی از بازیگران مطرح سینما که بدلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری و تحت درمان دیالیز...
اخبار