دپارتمان معماری و اجرای دکور چیلیکا

…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….

دفتر :  اصفهان ، کهندژ ، کیلومتر اول ، کوچه ۲۹

کارگاه :  اصفهان ، کهندژ ، کیلومتر اول ، کوچه ۳۱

تلفن :  ۳۷۶۵۰۶۲۳

همراه :  ۰۹۱۳۲۱۹۷۴۱۲

وب سایت :  www.chilika.ir

مدیریت : حاتم عارف منش