تشریفات شهر آشوب

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تشریفات شهر آشوب (کیانا) ایده پرداز مجالس شما با بیش از ربع قرن تجربه

………………………………………………………

آدرس :

حد فاصل دروازه شیراز و سه راه حکیم نظامی ، بلوار خانه کارگر ، ساختمان شوکا ، طبقه چهارم ، واحد ۴

تلفن :

۰۳۱۳۶۲۹۶۱۱۴  –  ۰۹۱۳۳۰۹۰۰۲۸  –  ۰۹۱۲۳۱۳۰۰۲۴  –  ۰۹۱۳۱۱۳۰۰۲۳

…………………………

تحولی نو در ساختاری آشنا

با مدیریت جدید : شهر آشوب – بابایی


امکان ارسال نظر موجود نیست