حضور اکبر عبدی در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

حضور اکبر عبدی در برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت

 1sz0400060

در این برنامه اکبر عبدی از بازیگران مطرح سینما که بدلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری و تحت درمان دیالیز قرار گرفته بود به دعوت اداره کل زندان های استان در این برنامه شرکت و از خیرین خواست تا زمینه آزادی تمانی زندانیان جرائم غیر عمد استان را مهیا کنند.

این بازیگر سینما گفت: اصفهان در امر کار خیر و نیکو زبانزد عام و خاص و کشور شده است و امیدوارم در این ماه پر خیرو برکت نیز زمینه آزادی تمامی این زندانیان را فراهم آورند.

اعضاء هیئت مدیره خیریه بیمارستان حضرت حجت (عج) نیز به عنوان مهمانان دوم برنامه با تقبل 260 میلیون ریال بدهی این مددجوی آذری زبان کمک قابل توجهی به آزادی وی کردند.

دیگر اعضاء حاضر در استودیوی ضبط برنامه نیز با تقبل مابقی و حتی فراتر از بدهی نامبرده دست به کار خیر شدند که زمینه آزادی دیگر زندانیان در زندان نسوان نیز با این حرکت آغاز شد.

اکبر عبدی در برنامه یک شهر ضیافت

1sz0400061